gruppe

Vi kan mye om konflikter

Vi er eksperter på konflikt og vil hjelpe deg og din bedrift. Styrk dine relasjoner internt på arbeidsplassen eller i forholdet til dine kunder, brukere, klienter eller pasienter ved å snakke med oss. Vi kan hjelpe deg i din interaksjon med andre mennesker på jobben.

Hva vi gjør

Veiledning

Veiledning handler om å hente frem ressurser. Hos enkeltpersoner eller i grupper. Samtidig gir det en større forståelse og innsikt i hva som skjer mellom mennesker.

Konfliktarbeid

Vi kan bidra med nødvendig kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å jobbe med konflikter i ulike situasjoner. Vårt fokus er å støtte dere i arbeidet med både sak og relasjon.

Klagehåndtering

Vi gjennomfører kurs myntet på ledere og ansatte i det offentlige og i næringslivet for å forebygge og håndtere klager på en imøtekommende og profesjonell måte.

«Konflikter er uoverensstemmelser mellom to eller flere parter, som fremkaller spenninger hos den enkelte.»
vibeke vindeløv
Professor Emeritus, Universitet i København