Vi kan mye om konflikter

Vi er eksperter på konflikt og vil hjelpe deg og din bedrift. Styrk dine relasjoner internt på arbeidsplassen eller i forholdet til dine kunder, brukere, klienter eller pasienter ved å snakke med oss. Vi kan hjelpe deg i din interaksjon med andre mennesker på jobben.​

Hva vi gjør

Veiledning

Veiledning bidrar til å hente frem ressurser hos enkeltpersoner og i grupper samtidig som det gir en større forståelse og innsikt i hva som skjer i interaksjoner mellom mennesker.

Konfliktarbeid

Vi kan bidra med nødvendig kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å jobbe med konflikter i ulike situasjoner. Vårt fokus er å støtte dere i arbeidet med både sak og relasjon.

Klagehåndtering

Vi gjennomfører kurs myntet på ledere og ansatte i det offentlige og i næringslivet for å forebygge og håndtere klager på en imøtekommende og profesjonell måte.

Kontakt Oss

konflikt
design

«Konflikter er uoverensstemmelser mellom to eller flere parter, som fremkaller spenninger hos den enkelte.»
vibeke vindeløv
Professor Emeritus, Universitet i København