Styrket Borgerkontakt

Forebygging og håndtering av klager på en imøtekommende og profesjonell måte.
NYTT i NORGE