Honorar

Sikkerhetens størrelse kan ikke tas som uttrykk for størrelsen av de endelige omkostningene ved meglingen.

Meklers honorar kan ikke gjøres betinget av meklingens utfall, de økonomiske mål partene måtte realisere eller andre tilsvarende forhold.

Mottar mekler honorar fra andre enn partene, skal dette opplyses før selve meklingen settes i gang.