nøytralitet

Mekler skal, overfor partene, opplyse om forhold, som i partenes øyne vil kunne påvirke meklers nøytralitet, selv om mekler ikke selv mener at nøytraliteten er påvirket. Sakens parter skal være orientert om hvorledes mekler er kommet inn i saken, og orientert om meglers organisatoriske eller arbeidsmessige tilknytning.

Hvis mekler underveis i prosessen ikke lengre kan opptre nøytralt, skal han/hun opplyse partene om dette, og trekke seg ut av saken. Dersom partene ønsker det, hjelper mekler partene med å finne en annen megler.

Etter avslutning av meklingen skal mekler ikke påta seg individuell rådgivning av en part i et anliggende forbundet med den konflikten som ble håndtert i meglingen.