Aina Trobe

konfliktmekler
  • Jobber med mennesker. 
  • Konfliktarbeider og konfliktmekler.  
  • Fordypning i veiledning, rådgivning.
  • Temadager, workshop  og seminarer.
  • Master i Konfliktkmekling fra Universitetet i København.
  • Sertifisert mekler i Norges Konfliktråd.

KONFLIKT

Vibeke Vindeløv definerer konflikt på følgende måte:

«Konflikter er uoverensstemmelser mellom to eller flere parter, som fremkaller spenninger hos den enkelte.»

Konflikter beskrives som et livsvilkår. Det er måten vi håndterer konfliktene på som avgjør om utfallet blir konstruktivt eller destruktivt. Konflikten i seg selv er ikke destruktiv.