Aina Trobe

konfliktmekler

Konfliktarbeider og konfliktmekler.  

Før hun fordypet seg i veiledning og konfliktarbeid jobbet hun i 12 år som tegnspråktolk. 

Trives aller best når hun sitter sammen med noen som kan ha nytte av hennes kompetanse på konflikt. Om det er med kaffekoppen på café, bak lukkede dører, alene eller sammen med flere.

Temadager og seminarer er også spennende.

Godkjent som mekler i konfliktrådet, men har også studert til master i konfliktmekling på Universitetet i København.

KONFLIKT

Vibeke Vindeløv definerer konflikt på følgende måte:

«Konflikter er uoverensstemmelser mellom to eller flere parter, som fremkaller spenninger hos den enkelte.»

Konflikter beskrives som et livsvilkår. Det er måten vi håndterer konfliktene på som avgjør om utfallet blir konstruktivt eller destruktivt. Konflikten i seg selv er ikke destruktiv.