Verdigrunnlaget

1

Konflikter er et livsvilkår

Hvordan vi møter konflikten avgjør hvorvidt utfallet blir konstruktivt eller destruktivt.

2

Partene er ekspert på eget liv. 

I vanskelige situasjoner kan det være en løsning å belyse det irrasjonelle, men hjelp partene til selv å finne løsninger.

3

Det finnes flere virkeligheter.

Jeg har mine opplevelser og derav mine fortolkninger.

4

Dialog er det beste vertkøyet. 

Middelet til å nå målet.

5

Det finnes en løsning. 

Flytt fokus fra person til sak.  Se bort i fra andres feil og se etter en løsning på saken.

6

Individualitet henger sammen med relasjon. 

Å flytte fokus til sak kan også hjelpe relasjonen.

7

Gjensidig avhengighet = gjensidig ansvar. 

Ytre og indre forandringer henger sammen.  Holdningsendring må til når det arbeides med konflikter.

Hentet fra Vibeke Vindeløv «Konfliktmægling: En refleksiv modell».